Dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla wszystkich wiernych oraz dla studentów i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Otwieramy nasze serca na słowo Boże i bezpośrednie działanie Boga przez łaskę we wszystkich, którzy będą uczestniczyli w tych rekolekcjach.

  1. Nauki rekolekcyjne będą głoszone dziś podczas każdej Mszy św. oraz w dni powszednie po tej niedzieli: w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.30 i 18.00 ( 21-24.03). W dzisiejszą niedzielę, poniedziałek i wtorek ( 21-23.03) o godz. 19.30 będą organizowane spotkania rekolekcyjne dla młodzieży akademickiej i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży pracującej. Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na spotkania rekolekcyjne o godz. 16.30 w poniedziałek, wtorek i środę po tej niedzieli. Wszystkich zachęcamy do odbycia spowiedzi i przyjęcia Komunii św. Kapłani będą spowiadali przed i podczas każdego spotkania rekolekcyjnego od godz. 16.00.
  2. W czwartek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w tym dniu będą sprawowane o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Msza św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. Bp. Henryka Ciereszki będzie przeżywana jako inauguracja Roku Rodziny ustanowionego przez Papieża Franciszka. W dniu Uroczystości Zwiastowania, będącej zarazem Dniem Świętości Życia, podczas każdej Mszy św. będziemy mogli włączyć się  w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, podczas Mszy św. o godz. 18.00 to włączenie dokona się w sposób uroczysty.
  3. W piątek przed Niedzielą Palmową(26.03.) nie odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami miasta Białegostoku. Zapraszamy w tym dniu do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej prowadzonej przez Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej o godz. 19.30 w archikatedrze białostockiej. Będzie to modlitwa w intencji rodzin miasta Białegostoku, a także całej Archidiecezji, transmitowana na kanale YouTube ArchiBial MEDIA.
  4. Dnia 24 marca 2021(środa) Kościół Katolicki w Polsce będzie obchodził 100. rocznicę urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Włączając się w to wielkie dziękczynienie za dar osoby ojca Franciszka dla odnowy Kościoła i duszpasterstwa w Polsce, chcemy tego dnia prosić w modlitwie o rychłą beatyfikację Sługi Bożego. Zapraszamy kapłanów związanych z Ruchem Światło Życie im odpowiedzialnych świeckich na Eucharystię w dniu wigilii Zwiastowania Pańskiego, 24. 03. 2021 o godz. 18.00 w parafii św. Anny w Białymstoku, której przewodniczyć będzie  ks. Krzysztof Łapiński, Moderator Krajowy Domowego Kościoła, a homilię wygłosi ks. Zbigniew Snarski. Na liturgię kapłani zabierają ze sobą alby i stuły koloru białego. Od godz. 17.30 świadectwem spotkania z ks. Blachnickim podzielą się: ks. Józef Grygotowicz i p. Elżbieta Młyńska.
  5. Następna niedziela 28.03. jest Niedzielą Palmową Męki Pańskiej. Poświęcenie palm i modlitwa w intencji młodzieży będzie podczas każdej Mszy św. Msza św. z uroczystą procesją z palmami i udziałem Kapituły Metropolitalnej oraz Seminarium Duchownego zostanie odprawiona o godz. 11.00.
  6. Spowiedź w dniu Zwiastowania Pańskiego( czwartek 25.03.) przed i podczas każdej Mszy św., w piątek i sobotę(26 i 27.03) spowiedź w godzinach: 6.00 – 9.00 oraz od godz. 12.00  do Mszy św. o godz. 18.00 włącznie, w Niedzielę Palmową przed i podczas każdej Mszy św.
  7. Dziś o godz. 15.00 w archikatedrze białostockiej pod przewodnictwem Ks. Abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego,  zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za Jego posługę w Archidiecezji Białostockiej. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę i do wspierania naszą modlitwą Jego posługi biskupiej w Archidiecezji Gdańskiej, w Metropolii Gdańskiej i w całym Kościele.