Dzisiejsza niedziela nazywana Niedzielą Palmową albo Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna Wielki Tydzień, w ramach którego od czwartkowego wieczoru aż do niedzielnego popołudnia będziemy świętować Triduum Paschalne i na nowo przeżywać Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

 1. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszego Metropolity Białostockiego, Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, który z woli Papieża Franciszka, został Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim. Prosimy Boga przede wszystkim o to, by posługa nowego Arcybiskupa w Gdańsku, którą dziś rozpoczyna przyniosła dużo dobra na różnych płaszczyznach życia duchowieństwa i wiernych Metropolii oraz całej społeczności gdańskiego regionu. Módlmy się też o nowego dobrego Arcybiskupa naszej Archidiecezji.

2. Spowiedź w Wielkim Tygodniu w Archikatedrze:

  - W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę od godz. 6.00 do Mszy św. o godz. 18.00 włącznie
  - W Wielki Czwartek od godz. 7.00 – do 8.30 i od 11.00 do 17.00
  - W Wielki Piątek od godz. 7.00 do 17.00
  - w Wielka Sobotę od godz. 7.00 do 17.00
  W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

  3. Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu
  -  w poniedziałek, wtorek i środę Wielkiego Tygodnia Msze św. wg porządku dnia powszedniego, w środę o godz. 17.30 Gorzkie Żale.
  -  W Wielki Czwartek koncelebrowana Msza św. Krzyżma o godz. 9.00 pod przewodnictwem Ks. Biskupa Henryka Ciereszki z udziałem pewnej liczby księży, którzy podczas tej Mszy św. odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie. Podczas tej Mszy św. będą też poświęcone przez Ks. Biskupa oleje do udzielania sakramentów świętych i sprawowania innych obrzędów we wszystkich parafiach Archidiecezji przez cały rok.
  Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek zostanie odprawiona o godz. 18.00 pod przewodnictwem Biskupa. Jest to uroczysta Msza św. całej wspólnoty parafialnej. W tym roku opuszcza się obrzęd umycia nóg. Po Mszy św. Najświętszy Sakrament będzie przeniesiony do ołtarza wystawienia, przy którym jest przewidziana adoracja eucharystyczna do godz. 22.00. Dodatkowa Msza św. w Wielki Czwartek zostanie odprawiona o godz. 16.30

  - W Wielki Piątek adoracja Najśw. Sakramentu w ciągu dnia, o godz. 9.00 Liturgia Godzin( Jutrznia i Godzina Czytań), o godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej, adoracja krzyża przez przyklęknięcie i wewnętrzny akt czci, dziękczynienia i przebłagania Jezusa, po zakończeniu Liturgii adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 22.00 ( z ciągłym wymienianiem się osób), obowiązuje powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożywanie pokarmów postnych w mniejszej ilości(post ścisły, ilościowy)

  - w Wielką Sobotę adoracja Jezusa przy Grobie Pańskim w ciągu dnia oraz święcenie pokarmów, o godz. 9.00 Liturgia Godzin, o godz. 20 Liturgia Wigilii Paschalnej, przynosimy świece, po zakończeniu Liturgii adoracja Najśw. Sakramentu przy Grobie Pańskim( przez całą noc, jeśli będą osoby adorujące). Zaleca się powstrzymanie się od pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę.

  - W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 zakończenie adoracji przy Grobie Pańskim, procesjonalne przejście do ołtarza w kościele Biskupa, celebrujących kapłanów i asysty, uroczysta Msza św. wielkanocna. Nie uczestniczy cały orszak procesyjny. Będą niesione tylko znaki i emblematy wielkanocne i patronalne.

  Po zakończeniu Mszy św. modlitwa całej rodziny w domu przy stole wielkanocnym, życzenia, dzielenie się jajkiem wielkanocnym i spożywanie poświęconych pokarmów.

  - pozostałe Msze św. w dniu Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wg porządku niedzielnego, nie będzie tylko Mszy św. o godz. 7.00

  4. W poniedziałek wielkanocny (w drugi dzień Świąt) Msze św. będą odprawiane wg porządku niedzielnego. Ofiary przed kościołem zbierane do puszek w tym dniu są przeznaczone na KUL i Centrum Pastoralno-Katechetyczne w Białymstoku.

  5. Domagamy się korzystania z wszystkich środków chroniących przed zakażeniem wirusowym, zwłaszcza z tych, które są zalecone przez różne czynniki odpowiedzialne za zdrowie ludzi na terenie Polski.