1.W tym tygodniu przypadają:        
- wspomnienie Najśw. Imienia Jezus w poniedziałek 3.01.
- pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca
- uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli 6.01.

Msze św. będą odprawiane wg porządku niedzielnego, podczas każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest  też Dniem Misyjnym Dzieci. Ofiary składane na tacę podczas Mszy św. będą przeznaczone na potrzeby misyjne Kościoła.           
Orszak Trzech Króli będzie miał charakter indywidualny przemierzający dotychczasową trasę, połączony z modlitwą i refleksją na tych miejscach, w których cały orszak się zatrzymywał, zmierzający do oddania czci Jezusowi przy żłóbku i w kościele podczas Mszy św. o godz. 14.00 lub przed rozpoczęciem Marszu o godz. 11.00.

2. W następną niedzielę 9.01. Kościół będzie przeżywał święto Chrztu Pańskiego. W tym dniu zawsze dziękujemy Bogu za łaskę chrztu, który przyjęliśmy i przypominamy o obowiązkach tych, którzy przyjęli ten sakrament oraz ich rodziców i chrzestnych.
Podczas Mszy św. o godz. 11.00 w dniu tego Święta, Ks. Jarosław Grzegorczyk zostanie wprowadzony na urząd nowego proboszcza w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku czyli w naszej parafii połączonej z katedrą Ks. Arcybiskupa Metropolity Białostockiego. Zapraszamy do udziału w tej liturgii wprowadzającej nowego proboszcza i do podjęcia modlitwy w jego intencji oraz do życzliwej współpracy z nim we wszystkich dziełach i funkcjach parafialnych.

3. Ks. proboszcz odchodzący na emeryturę bardzo dziękuje wszystkim wiernym stanowiącym wspólnotę wiary gromadzącą się w tym kościele za różne formy zaangażowania w modlitwie, przyjmowaniu sakramentów św., troski o piękno świątyni i wszelkich przejawach działalności parafialnej, podejmowanych funkcji i tworzeniu wspólnot działających w parafii. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz różnych innych instytucji, grup i indywidualnych osób. Nie sposób tu wymienić wszystkich podejmowanych prac w parafii. Chcemy tylko wskazać na to, co ROBIMY teraz. W ostatnim czasie prowadzono prace remontowe w budynku kina Ton oraz prace przy budowie ołtarza NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w archikatedrze, które będą kontynuowane również w tym roku. W kaplicy Jezusa Miłosiernego w archikatedrze został umieszczony obraz bł. Ks. Michała Sopoćki, patrona miasta Białystok. Na cmentarzu zaś odnowiono w tym roku krzyż – karawakę upamiętniający epidemię cholery w 1892 roku i nawiązujący do zagrożenia życia podczas epidemii koronawirusa w obecnym czasie. W obu wypadkach wiąże się to z modlitwą do Boga wyrażającą nadzieję na możliwość przezwyciężenia w Nim zagrożenia życia. Odnowiony krzyż ma swoje miejsce przy kościele na cmentarzu farnym.

3. Ukazał się nowy numer „Dróg Miłosierdzia”, którego tematem jest chrzest święty, jego znaczenie i owoce oraz wynikająca z niego tożsamość chrześcijańska, której coraz bardziej trzeba bronić we współczesnym świecie. W  związku z tygodniem ekumenicznym poruszane są też takie  zagadnienia jak stosunek Kościoła wobec innych religii oraz dialog pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań.