9 stycznia 2022 r. podczas Mszy św. o godz. 11.00 Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek dokona kanonicznego wprowadzenia na urząd proboszcza parafii archikatedralnej w Białymstoku ks. prał. Jarosława Grzegorczyka.

Ks. Grzegorczyk ma 54 lata. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992. Jest doktorem teologii. Studia specjalistyczne z teologii pastoralnej odbył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Przez wiele lat był duszpasterzem akademickim. Obecnie, oprócz funkcji Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, pełnił również funkcję Archidiecezjalnego Duszpasterza Samorządowców i Parlamentarzystów oraz Archidiecezjalnego Duszpasterza Wojewódzkiej Administracji Rządowej. Ponadto jest wykładowcą teologii pastoralnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Posługę proboszcza w parafii archikatedralnej rozpoczął z dniem 1 stycznia 2022 r.

Pamiętajmy w modlitwie o nowym Księdzu Proboszczu.