Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w Chrystusie.

W lutym bieżącego roku podjęliśmy decyzję o demontażu przechylonego krzyża na sygnaturce naszej katedry. Krzyż wraz z kulą i mocowaniem wymagał gruntownej renowacji. Aktualnie trwają prace naprawcze i konserwatorskie.

Całkowicie odnowiony krzyż został  zamocowany na odtworzonej, stalowej konstrukcji. Kula, na której osadzony jest krzyż, została pozłocona galwanicznie. Część sygnaturki zostanie pokryta nową blachą miedzianą. Wykonana też zostanie instalacja odgromowa. Prace wykonuje firma Labux  z Bielska Białej. Są one prowadzone przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Przy demontażu krzyża w kuli znaleźliśmy list budowniczych katedry z 1903 roku. Jego kopia znajduje się na naszej stronie internetowej.

Z myślą o przyszłych pokoleniach również my umieściliśmy list w pozłacanej kuli. Oprócz listu w hermetycznie zamkniętej tubie znalazł się różaniec arcybiskupa metropolity, gazeta i monety z naszych czasów.

Ufam, że wspólnym wysiłkiem uda się pomyślnie przeprowadzić całą inwestycję. Za wszelkie ofiary duchowe i materialne, za każdą Waszą życzliwość składam serdeczne Bóg zapłać! 

Ks. Jarosław Grzegorczyk 
Proboszcz Parafii Archikatedralnej

pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku

______________________________________________________________________________________________________

LIST DO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

W czerwcu Roku Pańskiego 2022, za Pontyfikatu Papieża Franciszka, kiedy Ordynariuszem Archidiecezji Białostockiej był Abp Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku ks. Jarosław Grzegorczyk, dokonano renowacji sygnaturki  na Archikatedrze Białostockiej.

W czasie demontażu kuli w lutym 2022 roku znaleziono list budowniczych Katedry białostockiej z 1903 roku. Oryginał dokumentu przechowywany jest w archiwum parafialnym, a kopię dołączono do niniejszego dokumentu.

Krzyż z sygnaturki został całkowicie odnowiony i zabezpieczony. Wykonana też została nowa, stalowa konstrukcja, na której krzyż został zamocowany. Powyższe elementy wykonała firma JOBIMET - Józef Bardłowski.  Kula została odnowiona i pozłocona galwanicznie. Całość prac naprawczych wykonał Zakład Usługowy LABUX Józef Bulowski z Bielska Białej. Autorem projektu budowlanego był architekt mgr inż. Antoni Makarewicz. Inspektorem nadzoru budowlanego był mgr inż. Marek Stachurski, a kierownikiem budowy mgr inż. Jarosław Czarnecki. Dokument niniejszej treści został umieszczony w kuli wraz z przedmiotami dokumentującymi czasy, w których renowacja została przeprowadzona, między innymi różaniec Abpa Józefa Guzdka, monety i gazeta.

Niech ten odrestaurowany krzyż na Archikatedrze Białostockiej będzie świadectwem chrześcijańskiej wiary i nadziei pokolenia, które w latach 2020-2022 zmagało się z epidemią koronawirusa na świecie, a w pierwszej połowie roku 2022 było świadkiem okrutnej napaści zbrojnej Rosji na niepodległą Ukrainę. Polska tego roku przyjęła 3,5 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy.

Znakiem wiary jest też wznoszony od 2019 roku nowy Ołtarz NMP Matki Miłosierdzia w Archikatedrze Białostockiej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zachowaj Europę oraz cały świat  od wojny i zagłady. Powstrzymaj ludzi niosących śmierć, cierpienie i zniszczenie. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Amen.                        

Białystok, dnia 1 czerwca 2022 roku