Informujemy, że na naszym cmentarzu farnym został zakończony pierwszy etap prac inwentaryzacyjnych. Trwał on 4 miesiące. Ich efektem są: pomiar geodezyjny cmentarza, mapy, dokumentacja fotograficzna każdego nagrobka, spis wszystkich grobów na cmentarzu, spis osób pochowanych oraz strona internetowa cmentarza z wyszukiwarką zmarłych dostępna pod adresem www.mogily.pl/bialystok. W trakcie prac wiele grobów nie miało czytelnych tablic. Istnieje możliwość uzupełnienia danych: na stronie cmentarza znajdują się formularze: Zgłoś błąd/Uzupełnij dane czy Wyślij zdjęcie. Bardzo prosimy o porządkowanie grobów.

    Strona została przygotowana również dla osób poszukujących swoich bliskich na cmentarzu. Można nawigować się do grobu. Istnieje możliwość zapalenia światełka pamięci – jest to oczywiście bezpłatne, a światełko będzie wyświetlane przez 7 dni. Strona cmentarza zawiera dane kontaktowe i regulamin cmentarza. W zamierzeniu będzie jeszcze rozbudowywana o nekrologi oraz spis osób zasłużonych dla naszej społeczności lokalnej. Obecnie wyróżnione są groby żołnierskie. Jeśli ktoś posiada informację o zmarłym, który walczył w obronie Ojczyzny prosimy o zgłoszenie tego faktu. Za kilka dni na stronie internetowej naszej parafii będzie link do strony internetowej cmentarza.

    Kolejnym, bardzo ważnym etapem prac będzie weryfikacja dysponentów grobu. Wszystkie te działania podejmowane na cmentarzu związane są ze zmianami prawnymi, które wkrótce nałoży na nas Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.