1. 1.Jutro 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w katedrze o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Dzień Zwiastowania został ogłoszony także dniem Świętości Życia,w którym modlimy się w intencji życia ludzkiego, „świętego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Wyrazem troski o dar życia jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitewna pomoc dzieciom poczętym, jeszcze nie narodzonym , a zagrożonym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom poczętego dziecka. Główne uroczystości przeżywania dnia Świętości życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego odbędą się w dniu Zwiastowania Pańskiego o godz. 18.00 pod przewodnictwem Ks. Abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego.Duchowa Adopcję  Dziecka Poczętego można podjąć również w każdej parafii podczas każdej Eucharystii. Formularze i potrzebne teksty dotyczące Duchowej Adopcji są rozłożone na stoliku przy ambonie. Każdy zainteresowany może wziąć ze sobą.
  2. Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Białymstoku zaprasza na weekendowe rekolekcje dla małżeństw o charakterze warsztatowym w dniach 29-31 marca 2019 r. Są one poświęcone umocnieniu i pogłębieniu więzi małżonków, pomagają zwłaszcza tym parom, które maja problemy w komunikacji, bądź przeżywają kryzys w związku. Informacje na plakacie, na www.spotkaniamalzenskie.pl  i Bozen i Przemysław Sułkowscy tel. 661 754 243(po 17.00) e-mail: spotkania.bialystok@gmail.com
  3. Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku zaprasza studentów, absolwenów i nauczycieli akademickich białostockich uczelni wyższych na AKADEMICKIE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które wzorem lat ubiegłych odbędą się  w dwóch ośrodkach:
    I termin 31 marca-1-2 kwietnia(niedziela – poniedziałek – wtorek) codziennie o godz. 19.30 w Bazylice św. Rocha w Białymstoku. Poprowadzi je o. Michał Ferenc, kapucyn pracujący w Kownie(Litwa). Temat rekolekcji: Serce w remoncie.
    II termin 7-8-9 kwietnia(niedziela-poniedziałek-wtorek), codziennie o godz. 19.30 w Archikatedrze białostockiej. Poprowadzi je o. Marek Rojszyk, dominikanin pracujący w Łodzi. Temat rekolekcji: Kto Go znajdzie, będzie żył.
  4. Rekolekcje wielkopostne Parlamentarzystów, Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej oraz prawnikówodbędą się w dniach 31 marca-1-2 kwietnia br.(niedziela-poniedziałek-wtorek). Msza św. codziennie o godz. 19.30 w starym kościele farnym w Białymstoku. Rekolekcje przeprowadzi ks. Adam Wtulich, salezjanin, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej. Hasło rekolekcji:  „Trwajcie mocni w wierze”
  5. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół położonych na terenie naszej parafii odbędą się w dniach 1-2-3 kwietnia. Spotkania dla dzieci klas 1-5 w archikatedrze o godz. 10.00, spotkania dla klas  6-8 Szk. Podstawowej w starym kościele farnym o godz. 10.00. Dla młodzieży szkół średnich każdego dnia o godz. 11.30 w archikatedrze. Spotkania dla klas 1-5 SP poprowadzi ks. Marek Gryko, dla klas 6-8 SP ks. Adam Anuszkiewicz, dla szkół średnich ks. Adam Anuszkiewicz.Zapraszamy do udziału w tych rekolekcjach wszystkie dzieci i młodzież szkół podstawowych, młodzież szkół średnich, nauczycieli, katechetów, wszystkich księży naszej parafii.