1.”Słowo Arcybiskupa Józefa Guzdka Metropolity Białostockiego”.

Dziękczynienie za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

2 kwietnia br. mija 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. W tym dniu Kościół katolicki w Polsce pragnie uwielbić Boga za następcę św. Piotra, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie.

Zwracam się z prośbą, abyśmy w Niedzielę Palmową podczas liturgii dziękowali Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II, wielkiego Polaka, który swoim życiem wskazywał nam drogę do świętości. Niech będzie to czas przypomnienia dokonań św. Jana Pawła II w dziele ewangelizacji, Jego zaangażowania na rzecz budowy braterstwa, solidarności i pokoju na świecie. Za Jego wstawiennictwem zanośmy prośby w intencji Ojczyzny, naszych rodzin, młodzieży, chorych, cierpiących oraz w intencji zagubionych w wierze i o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła.

W niedzielę 2 kwietnia br. o godz. 11.00 odprawię w Archikatedrze Białostockiej Mszę św. dziękczynną za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II. Po jej zakończeniu nastąpi zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II.

Z serca błogosławię

Abp Józef Guzdek
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

2. W Niedzielę Palmową poświęcenie palm odbywać się będzie podczas każdej Mszy św. Tak jak słyszeliśmy w komunikacie Księdza Arcybiskupa tego dnia będziemy dziękować Panu Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.

3. Dzisiaj rozpoczęliśmy nasze Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii. Prowadzi je  Jezuita, o. Wojciech Żmudziński z Warszawy. Dzisiaj kazania rekolekcyjne głoszone są podczas każdej Mszy św., a w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. o godz. 8.00, 12.00 i 18.00. Serdecznie zapraszamy. Informujemy, że książki o. Rekolekcjonisty z dziedziny duchowości chrześcijańskiej są do nabycia w księgarni św. Jerzego.

4. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbędą się w dniach 29-30 marca (środa i czwartek). Poprowadzi je ks. Karol Kondracikowski. Godziny nabożeństw: klasy I-IV szkoły podstawowej: godz. 9.00, klasy V-VIII: godz. 10.30, a młodzież Liceum: godz. 13.00. Prosimy rodziców, aby zatroszczyli się o udział swoich dzieci w tych rekolekcjach.

5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.

6. W sobotę, 1 kwietnia, o godz. 19.30 odbędzie się w naszej archikatedrze adoracja krzyża prowadzona przez Duszpasterstwo Akademickie i Duszpasterstwo Młodzieży. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. Prosimy, aby osoby potrzebujące pomocy i chcące otrzymać paczkę świąteczną zgłosiły to to w kancelarii parafialnej. Paczki świąteczne będą wydawane w środę 29 marca o godz. 16.30 w punkcie Caritas za katedrą.  

8. W zakrystii i w kancelarii parafialnej są do nabycia świece na stół wielkanocny tzw. „paschałki”. Zachęcamy do nabycia. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wspieranie dzieł Caritas.

9. Prosimy o zgłaszanie w kancelarii lub zakrystii osób chorych, które przed Wielkanocą pragną przyjąć w domu kapłana z posługą sakramentalną. Odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 1 kwietnia, a rozpoczną się od godz. 9.00.

10. Dzisiaj w naszej katedrze rozpoczynają się Rekolekcje Akademickie. Będą trwały do wtoku. Msza św. codziennie o godz. 19.30.

11. Miejska Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Guzdka odbędzie się w piątek, 31 marca i przejdzie ulicami Białegostoku od Archikatedry do kościoła św. Rocha. Rozpoczęcie o godz. 19.00 przed Archikatedrą. Zapraszamy do uczestnictwa. Z tej racji w naszym kościele nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 17.15 i Drogi Krzyżowej o godz. 18.30 oraz o 19.30.