25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Msze św. w katedrze o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 16.30 i 18.00. 

Jest to Dzień  Świętości Życia, w którym modlimy się w intencji życia ludzkiego, „świętego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Wyrazem troski o dar życia jest Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli modlitewna pomoc dzieciom poczętym, jeszcze nie narodzonym , a zagrożonym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom poczętego dziecka. 

Główne uroczystości przeżywania dnia Świętości życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego odbędą się w dniu Zwiastowania Pańskiego o godz. 18.00 pod przewodnictwem Ks. Abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego.