1. W czwartek 8 czerwca br. będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza św. przed archikatedrą pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity będzie sprawowana o godz. 10.00, a po niej odbędzie się procesja Eucharystyczna ulicami Białegostoku, od katedry do kościoła św. Rocha. Zapraszamy do uczestnictwa.
Zapraszamy wszystkie osoby tworzące orszak procesyjny, a także wszystkie dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. Prosimy, aby dzieci przybyły w strojach pierwszokomunijnych i zajęły miejsca z prawej strony katedry, przy pomniku św. Jana Pawła II. Dzieci do sypania kwiatków podczas procesji zapraszamy na godz. 9.30 do domu sióstr Szarytek, Rynek Kościuszki 5. Informujemy również, że na placu przed ołtarzem zostanie ustawionych kilkaset krzeseł, z których będzie można skorzystać podczas Mszy św.
Pozostałe Msze św. w Uroczystość Bożego Ciała w katedrze będą odprawiane o godz. 6.00, 8.00, 16.30, 18.00 i 19.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 9.30, 11.00 i 13.00.

2. W najbliższą sobotę, 10 czerwca, przypada 50. rocznica święceń kapłańskich ks. prałata Henryka Żukowskiego, byłego proboszcza naszej parafii. Mszę św. dziękczynną w naszej archikatedrze Ksiądz Jubilat odprawi w niedzielę 25 czerwca br. o godz. 11.00. Dziękując za wieloletnią posługę duszpasterską życzymy Księdzu Jubilatowi wielu łask Bożych i opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.

3. W niedzielę, 11 czerwca, o godz. 11.00 w katedrze Mszę św. odprawi i udzieli błogosławieństwa prymicyjnego ks. Robert Osiecki, który w tym roku jako diakon pełnił kilkumiesięczną posługę duszpasterską w naszej parafii.

4. W następną niedzielę, 11 czerwca, po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na dom Opatrzności Bożej w Zambii w Lusace - ośrodek dla bezdomnych dzieci i bezdomnych ludzi starszych. Krótkim świadectwem podzieli się też z nami siostra Judyta, Misjonarka Świętej Rodziny,  która od 44 lat pracuje w Zambii i ten ośrodek prowadzi.

5. W dniach 17-18 czerwca br., sobota–niedziela, organizowana jest Rowerowa Pielgrzymka Różanostocka do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Zapisy i szczegółowe informacje o pielgrzymce dostępne są na stronie rekoakcje.pl.

6. Kolejna edycja „Koncertu Uwielbienia Bogu Dźwięki” odbędzie się w niedzielę, 11 czerwca, o godz. 20.30 przed naszą archikatedrą. Zostanie on wykonany przez akademicką scholę Adonai wraz z zespołem i uczestnikami warsztatów muzycznych. Oprawę wizualną stanowić będą tworzone na żywo obrazy z piasku do każdego z utworów.

7. Informujemy, że Arcybiskup Józef Guzdek, udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 9 czerwca br., wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej oraz innym wiernym w tym dniu przebywającym na terenie Archidiecezji. Korzystający z tej dyspensy są zobowiązani do zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na świecie (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich.

8. Ukazał się nowy numer biuletynu parafialnego, w którym znajdziemy między innymi artykuł na temat historii i znaczenia Uroczystości Bożego Ciała oraz prezentację pieszych pielgrzymek w naszej Archidiecezji. Biuletyn parafialny jak i nowy numer diecezjalnego miesięcznika „Drogi Miłosierdzia” znajdują się na regale prasowym. Zachęcamy do zabrania ze sobą i zapoznania się z ich treścią.