1. W następną niedzielę obchodzić będziemy światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. W duchu wdzięczności i miłości otoczmy Drogie Babcie i Drogich Dziadków naszą serdeczną modlitwą oraz życzliwością.

2. W sobotę przeżywać będziemy święto św. Marii Magdaleny.

3. 11. Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy z Białegostoku
3 sierpnia b.r. Zapisy i szczegółowe informacje o pielgrzymce dostępne są na stronie  rowerymka.pl.

4. W najbliższą niedzielę, 23 lipca, rozpocznie się 24. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, pod hasłem „Z Kościołem na misyjnych drogach”, organizowany przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska. Po każdej Mszy św. odbywać się będzie błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. Będziemy się też modlić się za misjonarzy i misjonarki. Ofiary zbierane do puszek tego dnia przeznaczone będą na zakup misyjnych środków transportu: ambulansów, samochodów, motocykli, rowerów dla katechistów, a także wózków inwalidzkich. Organizatorzy Tygodnia św. Krzysztofa zapraszają do udziału w „ Akcji Św. Krzysztof” - 1 grosz za przejechany przez nas 1 kilometr na rzecz misyjnych środków komunikacji.

5. Bardzo dziękujemy Paniom ze wspólnot parafialnych za kilkudniową pracę przy czyszczeniu i myciu wot, które zostaną zawieszone przy nowym Ołtarzu Matki Miłosierdzia. Niech Najświętsza Maryja Panna wynagrodzi ten trud i poświęcony czas.

6. Ekspertyzy techniczne przeprowadzone w ubiegłym roku wykazały konieczność remontu naszej zabytkowej archikatedry. Działania te wymagają uprzedniego opracowania odpowiedniej dokumentacji i uzyskania pozwoleń Podlaskiego Urzędu Konserwatorskiego w Białymstoku. Informujemy, że w połowie czerwca br. nasza parafia otrzymała dotacje z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego wysokości 260 tys. zł na opracowanie trzech projektów budowlanych. Dotyczą one remontów:

  • Wież katedry, dachów w nawach bocznych oraz części elewacji,
  • Stolarki okiennej i drzwiowej oraz zabudowy kruchty,
  • Instalacji elektrycznej.

Informujemy również, że w miniony piątek, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nasza parafia otrzymała dotację w kwocie: 3.249.624 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery zł). Środki te będą przeznaczone na wykonanie remontu wież katedry, dachów w nawach bocznych oraz części elewacji. Bardzo dziękujemy Władzom Rządowym oraz Władzom Samorządowym Województwa Podlaskiego za troskę o naszą katedrę
i udzielone wsparcie finansowe.