PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Spotkania rozpoczynają się niedzielną Mszą świętą o godz. 9.30

Uczestniczą uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej

Terminy spotkań: 17 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 18 lutego, 17 marca, 21 kwietnia, 18 maja


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Prowadzący: ks. Wojciech Trzaska

Uczestniczą uczniowie liceum

Terminy spotkań:

17 września          niedziela             godz. 16.30

8 października       niedziela             godz. 16.30

11 listopada            sobota                 godz. 14.30

26 listopada            niedziela             godz. 16.30

10 grudnia              niedziela             godz. 16.30

16 grudnia              sobota                  godz. 7.30

14 stycznia              niedziela             godz. 16.30

18 lutego                 niedziela             godz. 16.30

23 marca                 niedziela             godz. 16.30

7 kwietnia               niedziela             godz. 16.30