5. NIEDZIELA W. POSTU – 29.03.2020 – OGŁOSZENIA  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msze św. i nabożeństwa w archikatedrze wg zwykłego porządku. Dodatkowe Msze św. w pierwszy piątek w starym kościele o godz. 6.50, 7.30, 8.45, i 16.30.

  2. 26 marca br. Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki wydał następujące zarządzenia:

- przedłużył dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w kościele do dnia 19 kwietnia br. na zasadach określonych w dekrecie z dnia 13 marca br.

- od dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach oprócz kapłanów i kilku usługujących, może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przede wszystkim tych, którzy zamówili intencję mszalną.

- jeśli w parafii przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu udostępnienia w niej uczestnictwa rodzin zamawiających, można odprawić każdą z intencji w osobnej celebracji, jeśli jest taka możliwość.

- ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Należy ją ograniczyć do stacji na cmentarzu. Po nabożeństwie na cmentarzu należy zaprosić rodzinę na Mszę św. pogrzebową w kościele lub ustalić jej późniejszy termin. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną.

- Ks. Abp po raz kolejny zachęca do uczestnictwa we Mszy św., rekolekcjach wielkopostnych i innych nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu oraz do indywidualnej modlitwy i adoracji Najśw. Sakramentu w kościołach w ciągu dnia a także do spowiedzi indywidualnej i przypomina, że aż do Uroczystości Trójcy Świętej(7.06.2020) przeżywamy czas spowiedzi wielkanocnej. Nie wolno korzystać z rozgrzeszenia ogólnego, z publicznej spowiedzi z indywidualnych grzechów ani też ze spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. przez telefon, internet i inne)

Żal doskonały wzbudzony zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci gładzi grzechy powszednie i śmiertelne, ale też zobowiązuje do odbycia spowiedzi sakramentalnej, w najbliższym czasie, w którym będzie to możliwe po zmianie sytuacji życiowej.

- Osobom, które poproszą o udzielenie Komunii św. poza liturgią, należy to uczynić zgodnie z przewidzianym obrzędem. W Wielki Piątek Komunii św. można udzielić tylko osobom chorym, w Wielką Sobotę można udzielić Komunii św. poza liturgią tylko w formie Wiatyku.

- sakrament chrztu św. może być sprawowany także poza Mszą św. Chrzest katechumenów może się odbyć w dniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

- Ks. Arcybiskup zachęca wiernych Archidiecezji Białostockiej do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracji Świętego Triduum w Wielkim Tygodniu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału You Tube ArchiBial Media.

Liturgia Triduum Paschalnego z powodu zaistniałej sytuacji ulegnie pewnej modyfikacji.

- W Wielki Czwartek podczas Mszy św. Krzyżma Ks. Arcybiskup bez udziału kapłanów poświęci w archikatedrze oleje, które będą służyły do udzielania sakramentów św. i innych obrzędów do Wielkiego Czwartku w następnym roku we wszystkich parafiach Archidiecezji.

Podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej wieczorem zostanie opuszczony obrzęd umycia nóg i procesja do ołtarza wystawienia. Najśw. Sakrament będzie przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie będzie używany ołtarz wystawienia., czyli tzw. ciemnica.

- Liturgia Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach powinna się rozpocząć o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorować będą krzyż przez przyklęknięcie. Do wezwań Modlitwy Powszechnej zostanie dołączona specjalna intencja za chorych, zmarłych znajdujących się w sytuacji zagubienia. Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najśw. Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego i tam wystawiony do indywidualnej adoracji. Rozpocznie się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.

- W Wielką Sobotę zachęca się do korzystania z możliwości indywidualnej ADORACJI Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim. Nie organizuje się tradycyjnego świecenia pokarmów w kościele. Pobłogosławienia pokarmów dokonają wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym. Nie będzie święcona woda celem pozostawienia jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem. Jeśli zaistnieje konieczność poświęcenia wody na prośbę wiernych, czynimy to indywidualnie.

- W celebracji Wigilii Paschalnej, przy Liturgii światła zostanie pominięte rozpalenie ogniska oraz zapalenie świec wiernych. Liturgia rozpocznie się w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego(Exultet).

Potem następuje Liturgia Słowa, a po niej Liturgia chrzcielna, podczas której opuszcza się Litanię do Wszystkich Świętych i Błogosławieństwo wody chrzcielnej. Potem jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych bez pokropienia wiernych wodą święconą oraz odmówienie Modlitwy Powszechnej i przejście do liturgii Eucharystycznej.

- W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania nie święci się wody i w związku z tym nie używa się żadnych pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.

3. Zostaje odwołany Dzień Młodzieży Archidiecezji Białostockiej planowany na sobotę 4 kwietnia br. w katedrze.

4. Korzystamy z nauk rekolekcyjnych i prowadzonych modlitw przez środki społecznego przekazu. Nie będzie w archikatedrze rekolekcji wg dotychczas używanej formy. Prosimy o podjęcie wspólnej lub indywidualnej lektury dotyczącej wiary katolickiej i modlitwy w rodzinie w tym tygodniu, który przeżywamy jako tydzień rekolekcyjny. Zapraszamy do odbycia indywidualnej spowiedzi, która dziś i w następną niedzielę jest przewidziana przed i podczas każdej Mszy św., we wszystkie dni powszednie tego tygodnia w godz. 6.00-9.00 i od godz. 12.00 do Mszy św. o godz. 18.00 włącznie.

W pierwszy piątek i w pierwszą sobotę miesiąca w archikatedrze przed południem spowiedź będzie w godzinach: 6.00 – 10.30, po południu w pierwszy piątek do godz. 20.30, w pierwszą sobotę tak jak w inne dni powszednie.