1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego, która ma nas uwrażliwić na potrzebę czytania
i rozważania Pisma Świętego w naszym codziennym życiu.

2. Święta i wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu:

  • Środa, 24 stycznia: św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła,
  • Czwartek, 25 stycznia:  Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła.
  • Piątek 26 stycznia:  św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów,
  • Sobota 27 stycznia:  św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.

3. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci, a w poniedziałek Dzień Dziadka. W duchu miłości
i wdzięczności za wszystko co otrzymaliśmy od naszych Babć i Dziadków, otoczmy Ich naszą serdeczną modlitwą prosząc o Boże błogosławieństwo. Zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu, aby dostąpili radości Nieba.

4. Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza do uczestnictwa
w nocnym czuwaniu w intencji naszej Ojczyzny, które odbędzie się na Jasnej Górze. Wyjazd autokarem 1 lutego br. Szczegóły i kontakt do organizatorów na tablicy ogłoszeń w przedsionku katedry.

5. W dniach 23-25 lutego br. organizowane są w Hodyszewie weekendowe rekolekcje dla małżeństw przeżywających trudności, prowadzone przez diecezjalny ośrodek Spotkań Małżeńskich. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Spotkań Małżeńskich.

6. Noworoczne spotkanie uczestników kół i biur Radia Maryja odbędzie się w niedzielę, 28 styczna, w parafii pw. św. Kazimierza w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.30.

7. W sobotę, 27 stycznia br. przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

8. W miniony czwartek zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjmowanie kapłanów podczas tych odwiedzin. Jesteśmy wdzięczni za wspólne modlitwy, wszystkie rozmowy duszpasterskie i różne sugestie dotyczące naszego duszpasterstwa i świątyni. Wielu naszych parafian bardzo troszczy się o swoje życie religijne uczestnicząc we Mszy św. niedzielnej i żyjąc według ewangelii. Jest to ważne i jakże potrzebne świadectwo wiary dla wszystkich, którzy oddalili się od Boga i Kościoła.
Na terenie naszej parafii żyje dużo osób starszych, mało jest natomiast dzieci i młodzieży.
O tym świadczą też dane statystyczne z ostatnich lat: w ubiegłym roku w parafii mieliśmy 54 chrzty
i 133 pogrzeby. Jako kapłani pragniemy otoczyć opieką duszpasterską wszystkie grupy wiekowe, tak, aby każdy miał swoje miejsce w Kościele. Wszystkich serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii.
Bardzo dziękujemy również za wszystkie ofiary składane podczas kolędy. Informujemy, że łączna zebrana kwota na potrzeby parafii, remonty, inwestycje wynosi: 129.560 zł (sto dwadzieścia dziewięć  tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych). Niech Bóg wynagrodzi i błogosławi tym wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności i troski o Kościół, złożyli swój dar serca. Bóg zapłać.

9. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj po każdej Mszy św. odbywa się zbiórka ofiar na budowę kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Homlu na Białorusi. Wśród nas serdecznie witamy proboszcza,
ks. Leonarda Atuszkiewicza, który wraz ze swoimi parafianami wznosi tę świątynię i który teraz skieruje do nas kilka słów.