Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, ustanawia, co następuje:

Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne 8 dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych  może być przeniesiony na inne 8 dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych którzy pobożnie nawiedzają kościół i odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga Ojca” może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzająca lub następującą , albo na sam dzień uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzą miejsca święte oraz wykluczając  wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki(spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najśw. Maryi Panny(np. jutrznię i nieszpory za zmarłych z oficjum Liturgii Godzin, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu, albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.