1.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca
  2. Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli będzie obchodzona w środę 6 stycznia 2021 roku. Jest to też Dzień Misyjny Dzieci. Ofiary składane na tacę podczas Mszy św. są przeznaczone na potrzeby Misji Kościoła Katolickiego. Poświęcenie kredy i kadzidła będzie podczas wszystkich Mszy św., odprawianych w archikatedrze wg porządku niedzielnego. Główną Mszę św. o godz. 11.00 będzie sprawował Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki.
    Tegoroczny Orszak Trzech Króli będzie połączony z Misyjnym Koncertem Kolęd. Transmisję z tego wydarzenia będzie można zobaczyć 6 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w internecie na kanale YouTube Archibial Media. Korzystając z różnych form Orszaku, pamiętamy o obowiązku uczestniczenia w Mszy św. w dniu tej uroczystości. Zachęcamy do przychodzenia w ciągu dnia całych rodzin, grup sąsiedzkich, wspólnot religijnych do kościoła, aby oddać cześć Panu przy Tabernakulum i przy żłóbku także poza Mszą św.
  3. Święto Chrztu Pańskiego, które zakończy okres Narodzenia Pańskiego będzie obchodzone w następną niedzielę 10 stycznia 2021 r.
  4. W minionym 2020 roku wykonano niektóre prace remontowe w budynku Kina Ton w zakresie dostosowania budynku do przeżywania w nim różnych wydarzeń z zakresu kultury katolickiej i kultury w ogóle. Także ułożono polbruk na niektórych alejkach na cmentarzu grzebalnym. Największym dziełem podjętym w 2020 roku z okazji 25-lecia  koronacji obrazu NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia było rozpoczęcie budowy nowego neogotyckiego ołtarza ku czci NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w archikatedrze białostockiej wg projektu prof. Lucjana Kasprzaka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przygotowano w archikatedrze kaplicę do  budowy tego ołtarza, zakonserwowano Obraz Matki Miłosierdzia, wykonano połowę nastawy ołtarzowej z drewna mahoniowego. Pozostało jeszcze wiele prac do zrobienia takich jak wykonanie pozostałych części nastawy ołtarzowej, wykonanie podstawy ołtarza ze szlachetnych kamieni, posadzki, oświetlenia, przedstawienia Trójcy Świętej w nastawie ołtarzowej połączonej z obrazem NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, wykonanie rzeźb w ołtarzu oraz wyposażenia kaplicy.
    Bardzo dziękujemy wszystkim za życzliwe podejście do tego przedsięwzięcia, modlitwę i różnoraką pomoc, a przede wszystkim za pomoc finansową poprzez ofiary pieniężne składane na ten cel. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego prosimy o udział w dalszym wspólnym tworzeniu nowego ołtarza. Niech w blasku odnowionego Obrazu będzie także blask naszego dobrego serca kochającego Matkę Bożą i wznoszącego nowy ołtarz ku Jej czci przez składane ofiary. Dobrze, że mamy takie święte miejsce obecności Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia i obecności Jezusa w naszej archikatedrze. Chcemy, aby to miejsce było piękne i złączone ze stylem neogotyckim kościoła, godnym dla Pana i Jego oraz naszej Matki-Maryi, ogarniającej miłością miłosierną każdego z nas.