W minionym 2020 roku w parafii katedralnej wykonano następujące prace budowlane i remontowe:

- W budynku kina Ton wykonano prace w zakresie dostosowania obiektu do przeżywania w nim różnych wydarzeń z zakresu kultury katolickiej i kultury w ogóle.

- Na kolejnych alejkach na cmentarzu grzebalnym ułożono polbruk.

- Największym dziełem podjętym w 2020 roku z okazji 25-lecia koronacji obrazu NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia było rozpoczęcie budowy nowego neogotyckiego ołtarza ku czci NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w archikatedrze wg projektu prof. Lucjana Kasprzaka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Przygotowano w archikatedrze kaplicę do  budowy tego ołtarza, zakonserwowano Obraz Matki Miłosierdzia, wykonano połowę nastawy ołtarzowej z drewna mahoniowego.
Pozostało jeszcze wiele prac do zrobienia takich jak wykonanie pozostałych części nastawy ołtarzowej, wykonanie podstawy ołtarza ze szlachetnych kamieni, posadzki, oświetlenia, przedstawienia Trójcy Świętej w nastawie ołtarzowej połączonej z obrazem NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, wykonanie rzeźb w ołtarzu oraz wyposażenia kaplicy.

Bardzo dziękujemy wszystkim za życzliwe podejście do tego przedsięwzięcia, modlitwę i różnoraką pomoc, a przede wszystkim za pomoc finansową poprzez ofiary pieniężne składane na ten cel. Mamy jeszcze wiele do zrobienia.
Dlatego prosimy o udział w dalszym wspólnym tworzeniu nowego ołtarza. Niech w blasku odnowionego Obrazu będzie także blask naszego dobrego serca kochającego Matkę Bożą i wznoszącego nowy ołtarz ku Jej czci przez składane ofiary. Dobrze, że mamy takie święte miejsce obecności Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia i obecności Jezusa w naszej archikatedrze.
Chcemy, aby to miejsce było piękne i złączone ze stylem neogotyckim kościoła, godnym dla Pana i Jego oraz naszej Matki-Maryi, ogarniającej miłością miłosierną każdego z nas.