1. Świętem Chrztu Pańskiego, które dzisiaj obchodzimy, kończy się okres Narodzenia Pańskiego. Jutro rozpocznie się czas zwykły, obejmujący działalność publiczną Jezusa Chrystusa.  Jednakże  wg dotychczasowej tradycji pozostaną w kościołach żłóbki i będą śpiewane kolędy do święta Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej Gromnicznej (2. lutego).
  2. Papież Franciszek postanowił, że od dnia 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. będzie obchodzony specjalny Rok Św. Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. Wiąże się to ze 150. rocznicą ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Katolickiego(przez Piusa IX).
  3. „… niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą św. Józefa, Opiekuna Św. Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.
Aby wypełnić  upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez Dekret, wydany zgodnie a wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.


Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami( sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z tajemnicami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą  w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez te Penitencjarię Apostolską.

  • Abyśmy odkrywali synowska więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali  z głębokim rozeznaniem woli Bożej, udziela się odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym, pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  • Św. Józef  człowiek sprawiedliwy, uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków, przylgnięcia do Miłosierdzia Bożego, które prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości. Dlatego ci, którzy na wzór św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
  • W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najśw. Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  • Sługa Boży Papież Pius XII w dniu 1 maja 1955 r. ustanowił święto św. Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo , stanowione zgodnie z różnym podziałem uprawnień i obowiązków”. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece św. Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  • Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam, gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do św. Józefa lub też jakąś inną modlitwę do św. Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
  • Bóg dał św. Józefowi „władzę wspomagania nas we wszystkim” (św. Teresa z Avila). Przykład św. Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem  chrześcijaństwa”(św. Jan Paweł II).

Celem potwierdzenia powszechności patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć św. Józefa, np. Do Ciebie Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 każdego miesiąca i w każda środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności swojego życia.


3. W naszej archikatedrze w Roku Świętego Józefa będą wspomnienia św. Józefa w liturgii w każdą środę tygodnia i w dniu 19-stym każdego miesiąca.