Kancelaria

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Białymstoku

ul. Kościelna 2
15-087 Białystok

Godziny pracy kancelarii: Kancelaria duszpasterska:
poniedziałek - piątek
8:00 - 10:00 i 16:00 - 17:30
sobota
8:00 - 10:00

Kancelaria metryczna:
poniedziałek - piątek
10:00 - 16:00
(metryki oraz sprawy Cmentarza
Farnego

Kancelaria duszpasterska i metryczna +48 85 741 58 90
Parafia +48 577 947 755

Ksiądz dyżurny do chorych +48 517 402 676

Administracja Cmentarza Farnego +48 729 842 532

parafia@katedrabialostocka.pl

Niezbędne dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania ), rok urodzenia
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej Spowiedzi i Komunii św.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia S. Bierzmowania

Wymagane dokumenty:

 • aktualne tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • data pierwszej Komunii Św.
 • ostatnie świadectwo uczestniczenia na katechezy szkolne
 • przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem przygotowania aktu ślubu, omówienia dnia i godziny ślubu

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii