Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział w Białymstoku istnieje od 1998 roku.

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się w każdą IV niedzielę miesiąca.

Rozpoczynają się Mszą św. o godz. 15.00 w Starym Kościele farnym przy Archikatedrze.

Po Mszy św. w sali 11  odbywają się spotkania formacyjne z konferencją.

Oprócz tego odbywa się coroczna pielgrzymka Służby Zdrowia.

W Wielkim Poście odbywają się rekolekcje (przez wiele lat w Domu Księży Werbistów w Kleosinie). Ważnym punktem jest również organizacja św. Łukasza Patronalne Święto Służby Zdrowia.