KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Ministrant to osoba posługująca kapłanowi w czynnościach liturgicznych podczas Mszy świętej lub innych nabożeństw. Słowo "ministrant" pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", to znaczy "służy?" (ministrans, -ntis ‘posługujący’). 

Ministrant w czasie nabożeństw:

· Pomaga przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych, usługuje kapłanowi, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne. Pomaga również po zakończeniu Mszy Świętej

· Niesie znaki, przedmioty, które mają bogate znaczenie liturgiczne, m.in. krzyż, kielich, świece, trybularz, księgi liturgiczne i inne, co powinien czynić z wielkim szacunkiem należnym dla tych rzeczy

· Sam powinien być znakiem i jako przedstawiciel Ludu Bożego stojący najbliżej ołtarza powinien dawać przykład, iż nasze uczestnictwo we Mszy Świętej nie powinno ograniczać się tylko do oglądania i słuchania, czyli biernego uczestnictwa, ale wszyscy powinniśmy się czynnie włączać w liturgię. Powinien ukazywać, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko dla kapłana i ministrantów, lecz dla całej parafii i wszystkich wiernych!


Spotkania formacyjne ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.30 w salce przy zakrystii.

Spotkanie ministrantów seniorów odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy św. o godz. 19.00.