Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na fundusz remontowo-budowlany Archidiecezji Białostockiej

  1. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie kapłanów w rodzinach podczas kolędy w naszej parafii. Niech kontakt z kapłanem, modlitwa, błogosławieństwo będzie impulsem do więzi z parafią, zaangażowaniem w różne posługi w kościele i pomocą w ożywieniu wspólnoty wiary parafii i rodziny oraz każdej indywidualnej osoby, a także korzystaniem z posług duchowych kapłanów. Wyrazem włączenia się w różne prace przy parafii są ofiary na cele remontowe składane podczas kolędy. W tym roku zebrano 80 tysięcy złotych. Pewną część z tego ofiarowano intencjonalnie na budowę nowego neogotyckiego ołtarza NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w katedrze. Bardzo dziękujemy za tę składkę finansową, która pozwoli prowadzić dalsze prace w parafii. Niech Bóg wszystkim błogosławi.
  2. W tym tygodniu przypadają: wspomnienie liturgiczne św. Agaty połączone w parafii poświęceniem chleba i wody ku czci tej świętej a na pożytek ludzi(5.II), wspomnienie Pawła Miki i Towarzyszy, Męczenników (6.II.) oraz pierwszy czwartek miesiąca (7.II.)
  3. Zapraszamy do lektury lutowego numeru „Dróg Miłosierdzia”. Znajdziemy tam wiele myśli o powołaniu do życia poświęconego Bogu w zakonie lub w dziewictwie konsekrowanym, wywiad z Bp. Markiem Solarczykiem - przewodniczącym Rady ds. Młodzież Konferencji Episkopatu Polski, problem lekcji religii w szkole, temat wyzwolenia Białegostoku 19.II.1919 r.
  4. W następną niedzielę 10. Lutego ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Z tej okazji Rektor Seminarium Ks. Andrzej Proniewski kieruje do nas swoją odezwę(Przeczytać!)