Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w Kinie TON w celu stworzenia Centrum Kultury Katolickiej – etap 3” w ramach Programu Infrastruktura Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Całkowita wartość zadania wynosi: 468 750,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 375 000,00 zł

Celem projektu jest realizacja trzeciego etapu prac remontowo-budowlanych sali widowiskowo-kinowej w budynku Kina TON. Zakres prac zadania obejmuje modernizację systemu wentylacji mechanicznej z  odzyskiem ciepła, zakup i instalację systemu sterowania oświetleniem widowni, zakup monitora reklamowego, zakup i instalację systemu oświetlenia sceny, zakup i instalację urządzeń systemu monitoringu wraz z  modernizacją instalacji elektrycznej.