1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlitwą i ofiarami składanymi na tace podczas Mszy św. wspieramy Misje w Kościele Katolickim.

2. W czwartek 28 października obchodzimy Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

3. Przyjmujemy na wypominki za zmarłych. W katedrze po każdej Mszy św. W dni powszednie w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania (9.00 - 12.00; 15.00 - 17.30) oraz na cmentarzu przy kościele.

4. W uroczystości Wszystkich Świętych 1.XI. w archikatedrze Msze św. wg porządku niedzielnego. Po Mszy św. o godz. 18.00 modlitwa za zmarłych.
W kaplicy na cmentarzu Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 17.00. Wypominki godz. 16.00.
Przez cały dzień Uroczystości Wszystkich Świętych będzie przeprowadzana kwesta w różnych częściach cmentarza na odnowienie zabytkowych pomników na cmentarzu. Zapraszamy do włączenia się do kwesty.

5. W dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych 2.XI. Msze św. w katedrze wg porządku dnia powszedniego. Dodatkowa Msz św. o godz. 16.30. O godz. 17.15 wypominki. Msza św. o godz. 18.00 będzie sprawowana w intencji zmarłych wymienionych w wypominkach.
W kaplicy na cmentarzu Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 17.00. Wypominki godz. 16.00.

6. Wypominki za zmarłych w archikatedrze będą odprawiane codziennie o godz. 17.15 w dniach 2-6 listopada. Na cmentarzu farnym od 1-6 listopada o godz. 16.00.

7. W środę 3 listopada o godz. 11.00 będzie sprawowana Msza św. za zmarłych w kościele na cmentarzu, a po jej zakończeniu odbędą się procesje żałobne w starej i nowszej części cmentarza.