1. W piątek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w tym dniu będą sprawowane o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 16.30 i 18.00. Tego dnia o godz. 17.00 Papież Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec Święty prosi jednocześnie, aby pasterze i wierni na całym świecie w tym samym czasie trwali na modlitwie zjednoczeni z Biskupem Rzymu. Arcybiskup Józef Guzdek Metropolita Białostocki Mszę św. w intencji pokoju na Ukrainie oraz o nawrócenia Rosji odprawi w naszej Archikatedrze o godz. 18.00. Uroczystość Zwiastowania jest zarazem Dniem Świętości Życia, dlatego podczas każdej Mszy św. będziemy mogli włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje adopcji znajdują się na stoliku przy ambonie. Prosimy, aby fragment deklaracji z danymi osób podejmujących duchową adopcję dostarczyć do zakrystii lub kancelarii.

2. W najbliższy piątek Droga Krzyżowa dla dzieci będzie o godz. 16.00.

3. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne odbędą się w dniach 3-4-5 kwietnia, niedziela-poniedziałek-wtorek. Poprowadzi je ojciec Bartłomiej Hućko, Jezuita. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbędą się w dniach 6-7 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi ks. Wojciech Kapica.   

4. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na rekolekcje wielkopostne dla środowiska akademickiego. Odbędą się one w dwóch turach. Pierwszą, w dniach 27-29 marca w parafii p.w. NMP Matki Kościoła wygłosi ks. Łukasz Kisielewski, drugą zaś, w dniach 3-5 kwietnia w parafii katedralnej o. Luca Bovio. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 19.30.

5. Prosimy o zgłaszanie w kancelarii lub zakrystii osób chorych, które chcą przyjąć kapłana z posługą sakramentalną w domu. Odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 9 kwietnia.

6. Przedszkole Familijne i Szkoła Podstawowa STER, które łączą wysoki poziom nauczania z wychowaniem w wartościach chrześcijańskich, prowadzą nabór do przedszkola oraz klas I, II, III i IV szkoły podstawowej. Trwają dni otwarte. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły.

7. W zakrystii są do nabycia świece na stół wielkanocny tzw. paschałki. Zebrane ofiary będą przeznaczone na rzecz ludzi ubogich.

8. Dzisiaj po każdej Mszy św. są zbierane ofiary do puszek na pomoc świąteczną ubogim w naszej parafii. Bardzo prosimy, aby osoby potrzebujące pomocy z naszej parafii zgłosiły to w punkcie Caritas, znajdującym się z tyłu plebanii, czynnym w każdą środę w godz. 16.00-16.45. Uprzejmie prosimy, aby zgłoszenia dokonać do środy 6 kwietnia.  Umożliwi to nam przygotowanie odpowiedniej ilości paczek.

9. W tym tygodniu rozpoczynamy prace kamieniarskie przy budowie nowego Ołtarza Matki Miłosierdzia. Tak jak ukazuje to nadruk na zasłonie w kaplicy, dolna cześć ołtarza zostanie wyłożona granitem, a na końcu zostanie wykonana posadzka. Prace potrwają kilka miesięcy. Przygotowujemy się także do remontu sygnaturki oraz krzyża na Archikatedrze. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, którzy składają ofiary na potrzeby parafii, na budowę Ołtarza oraz na naprawę sygnaturki i krzyża. Bardzo dziękujemy za ofiary zarówno wpłacane na konto bankowe parafii, jak i te składane w kancelarii parafialnej. Bóg zapłać.