1. W poniedziałek obchodzimy święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.

2. Spowiedź święta dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii św. oraz ich rodziców i rodziców chrzestnych odbędzie się w sobotę 21 maja o godz. 9.30. Zapraszamy.

3. Pierwsza Komunia św. w naszej parafii odbędzie się w przyszłą niedzielę, 22 maja br.: pierwsza grupa podczas Mszy św. o godz. 9.30, druga o godz. 12.30. Msze św. w „białym tygodniu” dla obu grup będą odprawiane od poniedziałku do czwartku o godz. 16.30. Polecajmy Bogu dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Jezusa w Eucharystii oraz ich rodziców.

4. Dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły Pierwszą Komunię św. w naszej archikatedrze, zapraszamy w niedzielę, 29 maja, na Mszę św. o godz. 9.30. Pragniemy w ten sposób podziękować Panu Jezusowi za to, że jest z nami i że możemy Go przyjmować w Eucharystii. Prosimy dzieci i rodziców, aby przed tą pierwszą rocznicą przystąpiły do spowiedzi świętej.  Dzieci podczas Mszy św. zajmą miejsca na krzesłach przed ołtarzem tak jak w czasie Pierwszej Komunii św. w ubiegłym roku.

5. Spotkanie modlitewno-formacyjne  moderatorów, zelatorek i zelatorów Kół Żywego Różańca Archidiecezji Białostockiej odbędzie się w sobotę 21 maja. Rozpoczęcie w sali obok katedry o godz. 10.00.

6. Informujemy, że rozpoczynamy inwentaryzację cmentarza farnego. Jest to ogromne i kosztowne przedsięwzięcie, ale bardzo potrzebne. Inwentaryzacja pozwoli na komputerową ewidencję wszystkich grobów i miejsc grzebalnych. Na stronie internetowej cmentarza będzie można szybko wyszukać pochowanego, wyświetlić miejsce jego pochówku na interaktywnej mapie geodezyjnej, a także skorzystać z wielu narzędzi stworzonych z myślą dysponentach grobów oraz wszystkich odwiedzających cmentarze. System pozwoli też na ewidencję miejsc, którymi nikt już się nie opiekuje.

Inwentaryzacja obejmie m.in.:

  • - przeprowadzenie spisu pochowanych
  • - wykonanie fotografii wszystkich nagrobków
  • - stworzenie geodezyjnych map cmentarza
  • - przygotowanie ksiąg cmentarnych według obowiązujących przepisów
  • - opracowanie regulaminu cmentarza
  • - przygotowanie tablic informacyjnych
  • - zebranie deklaracji dysponentów grobu, tak by każdy grób na cmentarzu miał określonego opiekuna.

Wszystkie te zadania wykona administrator systemu Mogiły.pl z Rzeszowa, który posiada w tej dziedzinie duże doświadczenie. Prace potrwają kilka miesięcy.

7. Bardzo dziękujemy za ofiary przekazywane na potrzeby parafii, w tym także na budowę ołtarza Matki Miłosierdzia w naszej archikatedrze. Bóg zapłać.