1. Informujemy, że w poniedziałek 12 grudnia, w wieku 88 lat, zmarł ks. kan. Józef Kakareko, który w latach 2000 – 2010 pełnił posługę duszpasterską w naszej parafii.  Pogrzeb Zmarłego odbył się parafii św. Anny w Kalinówce Kościelnej. Msza św. w intencji śp. ks. Józefa będzie sprawowana w naszej archikatedrze w poniedziałek 19 grudnia o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

2. W naszej parafii trwają Rekolekcje Adwentowe. Dzisiaj nauki rekolekcyjne głoszone są podczas wszystkich Mszy św., a w poniedziałek i wtorek o godz. 9.30, 12.00 i 18.00.

3. W poniedziałek i wtorek spowiedź będzie możliwa podczas wszystkich Mszy św. oraz w po południu od 15.00 do 18.00.  Od środy do piątku natomiast będzie możliwość spowiedzi przez cały dzień: od godz. 6.00 do Mszy św. o godz. 18.00 włącznie. W Wigilię spowiedź będzie od 6.00 do godz. 12.00.

4. Bardzo zachęcamy, aby w dniu Wigilii Bożego Narodzenia powstrzymać  się od pokarmów mięsnych i w sposób religijny przeżyć wieczerzę wigilijną: wspólna modlitwa, odczytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd oraz spożywanie pokarmów postnych. Informujemy, że dniu Wigilii nie będzie Mszy św. o godz. 17.00.

5. O godz. 24.00 Msza św. (Pasterka) pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Guzdka, Ofiary składane na tacę podczas tej Mszy św. są przeznaczone na Fundusz Obrony Życia. Po Pasterce schola Winnica będzie śpiewać kolędy przed Archikatedrą i zbierać ofiary na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży i ferie.

6. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego. Taca przeznaczona będzie na uczelnie katolickie.

7. Uroczystość Bożego Narodzenia jest obchodzona przez 8 dni czyli przez tzw. oktawę aż do Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2023 roku.

8. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.30 na placu przed archikatedrą nastąpi obrzędowe zapalenie ognia i przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju  mieszkańcom Białegostoku.

9.  Opłatki wigilijne są do nabycia na plebanii codziennie w godz. od 8.00 do 17.30. W Wigilię do godz. 12.00.

10. Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 roku Msze św. w niedziele i dni powszednie w naszej archikatedrze będą odprawiane według nowego porządku. W niedzielę Msze św. będą sprawowane o godz. 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 16.30, 18.00 i 19.30. W dni powszednie o godz.6.00, 7.00, 8.00 12.00 i 18.00. Nowy porządek Mszy św. został zamieszczony w kolejnym numerze biuletynu parafialnego, a po świętach Bożego Narodzenia pojawi się także na stronie internetowej. W biuletynie znajduje się również plan kolędy w naszej parafii, którą rozpoczniemy 2 stycznia 2023 roku. Oprócz tego polecamy kilka artykułów: Duszpasterstwo Chorych, Duszpasterstwo Rodzin, Co świętujemy w Boże Narodzenie?, także krótką informację o ważniejszych inwestycjach w parafii. Biuletyn znajduje się na regale prasowym przy wejściu do katedry. Uprzejmie prosimy o zabranie go ze sobą i zapoznanie się z jego treścią.