Dziś Kościół Katolicki przeżywa niedzielę misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Wspomagamy Misje naszą modlitwą i ofiarami składanymi na tacę podczas każdej Mszy św.

29. niedziela zwykła (misyjna) – 18.10.2020 – ogłoszenia

  1. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu:

-bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika w poniedziałek 19.X.(jutro). Główna Msza św. z modlitwą o kanonizację ks. Jerzego i za naszą Ojczyznę o godz. 18.00 w archikatedrze, a po jej zakończeniu modlitwy przy pomniku błogosławionego ks. Jerzego.
- św. Jana Kantego, prezbitera, we wtorek 20.10.
- św. Jana Pawła II, papieża, w czwartek 22.10. główne Msze św. o godz. 6.30 i 18.00. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczy Ks. Abp Tadeusz Wojda  Metropolita Białostocki. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych na wspólną modlitwę podczas tej Mszy św., aby dziękować Bogu za świętego i wielkiego papieża, naszego rodaka i uczyć się od niego świętości w  obecnym czasie.

2. W niedziele w zakrystii, w dni powszednie w kancelarii parafialnej rozdajemy wydrukowane formularze do wpisania imion zmarłych, których chcemy polecić w wypominkach. Imiona możemy wypisać także na własnych kartkach i przekazać do odczytania i modlitwy w kościele za wpisanych tam zmarłych.

3. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych w kościele, w kaplicach, w rodzinach lub odmawiania jednej części różańca indywidualnie każdego dnia w październiku oraz w innych dniach roku. Zalecamy też tworzenie Kół Żywego Różańca dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

    4. Z powodu drugiej fali pandemii Ks. Abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki wydał zarządzenie dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa na ten czas. Przypomniał zasady dyspensy od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa w czasie Mszy św., zachowanie ograniczonej ilości osób z racji tzw. „czerwonej strefy”, użycie środków ochrony osobistej i stosowanie pewnych wskazań liturgicznych.

    5. W następną niedziele było planowane spotkanie dzieci klas pierwszych w sali nr12 po Mszy św. o godz. 9.30